Ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům


Koprologické vyšetření


Jedná se o vyšetření trusu, pomocí kterého zjišťujeme přítomnost vajíček (případně larev) vnitřních parazitů.

Ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům

Dospělí parazité produkují mikroskopická vajíčka, která prokazujeme koprologickým vyšetřením.

Důvodem je fakt, že dospělci jsou obvykle viditelní pouhým okem, avšak neradi opouštějí tělo svého hostitele, proto je v trusu nezahlédneme. Výjimkou je masivní invaze organismu hostitele parazity, případně období po aplikaci odčervovacího přípravku.

 

  • Vhodná doba pro vyšetření
  • U zdravých zvířat 2-4x ročně, pokud je výsledek negativní, není nutné aplikovat antiparazitární preparát
  • U nemocných zvířat s průjmem a jinými gastrointestinálními problémy
  • Jako kontrola účinnosti antiparazitární terapie (vzhledem k narůstající rezistenci parazitů na některé účinné látky)

 

 

  • Postup odběru vzorků trusu

 

Vzorky trusu velikosti oříšku vkládejte do jedné nádobky a ponechejte je v chladu. Pokud to lze, je vhodné přinést v jiné nádobce i jeden vzorek z čerstvého trusu (cca 4-6 hodin po odběru). K zajištění objektivního výsledku doporučujeme vyšetřit tři vzorky trusu odebírané každý den nebo lépe obden. Důvodem je nepravidelné vylučování vajíček parazity, objevují se i několikadenní přestávky.